Polityka Prywatności

Zapewniamy, że ochrona Państwa prywatności podczas korzystania ze stron internetowych www.skowronconsulting.pl oraz www.zxi.pl, w tym ochrona przekazanych przez Państwa danych osobowych, jest dla nas bardzo istotna. Dlatego dołożymy niezbędnych starań w celu zapewnienia koniecznej ochrony w tym zakresie. Informujemy także, że korzystanie z wymienionych stron internetowych Skowron Consulting oznacza akceptację przez Państwa zasad jej działania.

Klauzula informacyjna dotycząca Danych Osobowych

Wobec faktu, iż korzystanie z Usług Skowron Consulting, może się łączyć z przetwarzaniem Państwa danych osobowych prosimy zapoznać się z poniższymi informacjami („Dane Osobowe”, „Dane”).

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz.U.UE.L.2016.119.1, dalej: „RODO”) informuję, iż:

 1. Administratorem Danych Osobowych jest Skowron Consulting, ul. Św. Wincentego 122/165, 03-291 Warszawa (dalej „SC” lub „Administrator”)
 2. Dane Osobowe są przetwarzane z zachowaniem dobrych praktyk i odpowiednich środków bezpieczeństwa, spełniających wymagania określone w przepisach prawa.
 3. Dane Osobowe będą przetwarzane w celach:
  a. zawarcia i realizacji umów m. in. szkoleniowych, doradczych, wdrożeniowych, analitycznych, związanych z przetwarzaniem danych, tworzeniem stron internetowych, pośrednictwem w obrocie rezerwacjami noclegowymi oraz usługami powiązanymi itp. – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,
  b. wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze w związku z realizacją umów, w szczególności obowiązków w zakresie prowadzenia rachunkowości i dokonania rozliczeń podatkowych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO,
  c. w celu ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń pomiędzy kontrahentem a Administratorem – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, w przypadku stosowania monitoringu i przetwarzania danych w postaci wizerunku – w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora w postaci ochrony mienia oraz zapewnienia bezpieczeństwa na terenie monitorowanym – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO,
  d. realizacji usługi gwarancyjnej/reklamacyjnej – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,
  e. marketingu produktów i usług własnych poprzez przesyłanie drogą elektroniczną informacji o promocjach, nowościach – na podstawie – art. 6 ust. 1 lit f) RODO,
  f. statystycznych w ramach prawnie dozwolonego i uzasadnionego interesu administratora danych osobowych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit f) RODO
  g. w innych celach, szczegółowo określonych w odrębnych klauzulach informacyjnych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.
 4. Podanie Danych Osobowych jest dobrowolne, ale może być konieczne dla realizacji wybranych celów przetwarzania, a brak podania danych osobowych:   * w przypadku przetwarzania danych w celu, o którym mowa w pkt. 3 lit. a, b powyżej – uniemożliwi zawarcie i realizację umowy,
  * w przypadku przetwarzania danych w celu, o którym mowa w pkt 3 lit. d powyżej – uniemożliwi wykonanie usługi gwarancyjnej /reklamacyjnej,
  * w przypadku przetwarzania danych w celu, o którym mowa w pkt 3 lit. e powyżej – nie spowoduje negatywnych konsekwencji,
  * w przypadku przetwarzania danych w celu, o którym mowa w pkt 3 lit. b, c, f powyżej – uniemożliwi realizację wskazanych celów.
 5. Dane Osobowe będą przechowywane jedynie przez okres niezbędny do prawidłowej realizacji powyższych celów po czym dane będą przechowywane przez okres przedawnienia roszczeń i czynów karalnych lub przez okres wymagany przepisami prawa, np. przepisami podatkowymi. Administrator może przechowywać Dane Osobowe przez dłuższy okres niż wskazany wyłącznie, gdy wynika to z obowiązku nałożonego na Administratora przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, lub, gdy będzie istniała inna podstawa przetwarzania danych określona w art. 6 ust. 1 RODO.
 6. Odbiorcami Danych Osobowych mogą być wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa Ponadto Dane Osobowe mogą być powierzone innym podmiotom na podstawie umowy powierzenia zgodnie z art. 28 RODO, jeżeli ich współpraca z SC będzie uzasadniona opisanymi powyżej celami przetwarzania (np. podmiotom świadczącym usługi pocztowe, kurierskie, bankowe, doradcze, finansowe, rachunkowe, podatkowe, audytorskie, prawne, a także podmiotom zajmującym się dostarczaniem usług IT takich jak hosting lub serwisowanie systemów i oprogramowania IT), w tym także dostawcom i serwisantom. W przypadku przetwarzania danych w celu marketingu produktów i usług własnych poprzez przesyłanie drogą elektroniczną informacji o promocjach, nowościach odbiorcami Danych mogą być także , agencje reklamowe, podmioty świadczące usługi marketingowe (w tym ich wybrani pracownicy i współpracownicy), w zakresie w jakim biorą udział w działaniach marketingowych SC.
 7. Macie Państwo prawo: dostępu do swoich Danych Osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia Danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Danych, a w przypadku przetwarzania Danych Osobowych na podstawie zgody – także prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie Danych w każdym czasie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. W razie uznania, że doszło do naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych, mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
 9. Dane Osobowe nie będą przekazywane poza terytorium Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
 10. Kontakt do Administratora Danych Osobowych: biuro@skowronconsulting.pl.
 11. Dane Osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

 

Wykorzystywanie plików „cookies” – gromadzenie danych anonimowych

Strona internetowa www.skowroncosulting.pl oraz www.zxi.pl, tak jak większość stron tego typu, wykorzystuje pliki „cookies”. Pliki „cookies” są to niewielkie pliki, najczęściej tekstowe, zapisywane na urządzeniu, za pośrednictwem którego Państwo odwiedzają naszą stronę. W plikach „cookies” zapisane są ustawienia internetowe, które pozwalają m.in. „rozpoznać” Państwa przy ponownej wizycie na naszej stronie. Stosowanie plików „cookies” ma na celu zapewnienie prawidłowej funkcjonalności naszej strony i dostosowania jej do Państwa preferencji i potrzeb, np. poprzez prezentowanie Państwu reklam uwzględniających Państwa zainteresowania lub zaniechanie ponownego prezentowania tej samej reklamy.

Czas przechowywania Państwa danych osobowych w plikach cookies zależy od ich rodzaju oraz ustawień przeglądarki na urządzeniu końcowym. W ramach strony internetowej Skowron Consulting oraz ZXI stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

Poniżej przedstawiamy informację, jak zmienić ustawienia dotyczące „cookies” w przykładowych przeglądarkach internetowych::

Jeżeli korzystacie Państwo z innej przeglądarki proszę zastosować się do zaleceń używanej przeglądarki w tym zakresie. Strona internetowa SC oraz ZXI zapisuje i odczytuje ciasteczka zgodnie z wybranymi przez Państwa grupami plików cookies (które podzieliliśmy na niezbędne, funkcjonalne oraz reklamowe i społecznościowe).

Jeżeli chcecie Państwo usunąć ciasteczka, które zostały zapisane na Waszym komputerze (do czasu zmiany ustawień, lub podczas wcześniejszych wizyt na stronie) musicie zrobić to ręcznie w swojej przeglądarce.

Musicie jednak Państwo pamiętać, że usunięcie ciasteczek (bądź ich zablokowanie) będzie oznaczać, że:

 • strona internetowa będzie zadawać pytania dot. Waszych preferencji przy każdorazowej wizycie,
 • w wypadku zablokowania plików cookies, niektóre elementy strony mogą nie działać poprawnie.

Poniżej przedstawiamy rodzaje używanych przez naszą stronę cookies:

1. CIASTECZKA NIEZBĘDNE

Dzięki nim możliwe jest poruszanie się po stronie a także korzystanie z jej podstawowych funkcji. Ciasteczka niezbędne nie zbierają informacji o użytkownikach strony internetowej i nie pozwalają na ich zidentyfikowanie. Służą natomiast do zbierania anonimowych danych dotyczących sposobu korzystania ze strony, źródeł odwiedzin i ewentualnych błędów. Dane te nie zawierają informacji o poszczególnych użytkownikach, które mogłyby zostać użyte do działań marketingowych.

2. CIASTECZKA FUNKCJONALNE

Ciasteczka zapisywane na potrzeby pobocznych funkcjonalności strony, np. takich jak livechat czy ankiety statystyczne. Nie wszystkie z tych funkcjonalności są zawsze aktywne na stronach Skowron Consulting.

3. CIASTECZKA REKLAMOWE I SPOŁECZNOŚCIOWE

Ciasteczka zapisywane i wykorzystywane do mierzenia efektywności i modelowania działań reklamowych oraz związane z funkcjonalnością zintegrowanych ze stroną serwisów społecznościowych. Mogą służyć do zapisywania preferencji i zachowań poszczególnych użytkowników w celu dopasowania do nich działań reklamowych i komunikacji.

Linki do zewnętrznych stron internetowych

W przypadku gdyby niniejsza strona internetowa zawierała odesłania (linki) do stron internetowych podmiotów zewnętrznych informujemy, że nie ponosimy odpowiedzialności za funkcjonowanie, czy politykę prywatności, takich zewnętrznych stron internetowych. Ponadto informujemy, że tego typu podmioty zewnętrzne na swoich stronach internetowych również mogą wykorzystywać pliki cookies. Dlatego zwracamy uwagę na konieczność zapoznania się z politykami prywatności zawartymi na innych stronach internetowych we własnym zakresie.

Przetwarzanie danych osobowych

Dane osobowe oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej. Za pośrednictwem niniejszej strony internetowej Państwa dane osobowe gromadzone są jedynie wówczas, gdy zostaną przez Państwa podane, np. w celu uzyskania od nas informacji zwrotnej, czy umówienia jazdy testowej. Dane te wykorzystujemy jedynie w celach wskazanych w udostępnionych klauzulach informacyjnych.