O mnie

Wacław skowroN

omnie2

Konsultant - interim manager - analityk - IOD/DPO/CSO

Identyfikuję i syntetyzuję problemy wynajdując optymalne sposoby ich rozwiązania. Jestem kreatywny w sytuacjach kryzysowych, samodzielny (fire&forget), biorę odpowiedzialność za powierzone zadania. Dzięki relacjom z wieloma osobami o wysokich kompetencjach, jestem w stanie kompletować odpowiedni do realizacji konkretnego zadania zespół. Działam na różnych poziomach abstrakcji, współpracując efektywnie z ludźmi na różnych poziomach zarządzania. Rozwiązuję problemy swoich klientów dobierając odpowiednie narzędzia i zasoby.

Posiadam następujące certyfikaty:

  • Dekra® Inspektor Ochrony Danych Osobowych,
  • PeopleCert Axelos MoR® Practitioner Certificate in Risk Management,
  • PeopleCert Axelos MoR® Foundation Certificate in Risk Management,
  • PeopleCert PPM® Approved Trainer,
  • Microsoft® Certified Technology Specialist,
  • Microsoft® Certified Dynamics Specialist.
TOP