usługi

Wdrożenia sztucznej inteligencji

W świecie, gdzie technologia AI ewoluuje w zawrotnym tempie, kluczowe jest, aby nie pozostać w tyle. Nasza firma oferuje specjalistyczne usługi doradcze w zakresie sztucznej inteligencji, które pomogą Twojemu biznesowi wykorzystać pełny potencjał tej rewolucyjnej technologii, od marketingu po zarządzanie operacyjne.

Ekspertyza na Wyciągnięcie Ręki: Nasz zespół składa się z doświadczonych specjalistów w dziedzinie AI, którzy zapewniają wiedzę ekspercką, od strategii po implementację. Dzięki naszym usługom, Twoja firma zyska przewagę konkurencyjną, zwiększając efektywność i redukując koszty.

Nasza Specjalność: Bezpieczne Środowiska AI Dla Twojej Firmy

Rozumiemy, jak istotne jest bezpieczeństwo i poufność danych w biznesie. Oferujemy stworzenie dedykowanych, odseparowanych środowisk AI, które umożliwiają bezpieczną analizę poufnych danych firmy. Nasze rozwiązania są zaprojektowane z myślą o ochronie Twoich danych, jednocześnie zapewniając pełne wykorzystanie potencjału AI.

Transformacja Biznesu z AI:

 • Automatyczne generowanie notatek ze spotkań i nagrań.
 • Zaawansowana analityka do zrozumienia trendów rynkowych i zachowań konsumentów.
 • Zwiększenie wydajności poprzez automatyzację rutynowych zadań.

Dołącz do Rewolucji AI z Naszą Pomocą

Nie pozwól, aby Twoja firma została w tyle. Skontaktuj się z nami już dziś, aby dowiedzieć się, jak możemy przekształcić Twój biznes dzięki mocy AI. Nasze indywidualne podejście i dopasowane rozwiązania są kluczem do Twojego sukcesu w erze cyfrowej.

 

Interim management

Czasowe, zdefiniowane co do celu i zakresu, działanie wewnątrz organizacji, realizowane przez osobę fizyczną (Interim Managera), nakierowane na osiągnięcie konkretnych, ustalonych rezultatów biznesowych i oparte na współpracy i partycypacji w ryzyku i zysku – w odniesieniu do zamierzonego efektu. Najważniejszym aspektem pracy Interim Managera jest podniesienie wartości organizacji w danym obszarze i realizacja konkretnego celu. Posiadamy wysokie kompetencje w obszarze:

 1. Informatyka
 2. Zarządzanie programami /projektami
 3. Ryzyko
 4. Bezpieczeństwo organizacji
 5. Zarządzanie danymi osobowymi (IOD)
 6. Sprzedaż
 7. Produkcja
 8. Zasoby ludzkie
 9. Finanse
 10. Kontroling
 11. Badania i rozwój
 12. Inwestycje
 13. Zakupy i logistyka

Zarządzanie danymi osobowymi

Zarządzamy procesami obsługi danych osobowych doprowadzając organizację do godności (compliance) z Rozporządzeniem o Ochrodnie Danych Osobowych. Nasi Inspektorzy Ochrony Danych – IOD (Data Protection Officer – DPO): tworzą polityki, procedury, prowadzą wymagane prawem i dobrymi praktykami ewidencje, zarządzają ryzykiem, incydentami, wpływem incydentów na organizację. Jesteśmy IOD w kilkunastu dużych i średnich organizacjach.

analizy, Audyty

Świadomość problemu, jego kwantyfikacja, dekompozycja i klasyfikacja jest połową jego rozwiązania. Realizujemy następujące analizy, audyty:

 • Audyt technologiczny, diagnoza dojrzałości cyfrowej przedsiębiorstwa oraz opracowanie mapy drogowej transformacji w kierunku Przemysłu 4.0
 • Analiza ogólnofirmowa – określenie adekwatności działań operacyjnych organizacji do misji, wizji i strategii w różnych obszarach funkcjonowania przedsiębiorstwa. Określenie gdzie w organizacji są problemy.
 • Studium możliwości – określa różne sposoby rozwiązania problemu. Pozwala managerowi podjąć decyzję o wyborze sił i środków.
 • Studium wykonalności – szczegółowo określa sposób  rozwiązania problemu. Dokładny plan działania zmniejsza ryzyko niepowodzenia.
 • Analiza wpływu wprowadzenia zmiany na organizacje.

Zarządzanie zmianami

Zmiany procesów, procedur, polityk, związane z wdrażaniem zmian technologicznych, organizacyjnych, regulacji prawnych:

 • Krajowy System e-Faktur – przebudowa procesów i wdrożenie narzędzie do zarządzania fakturami, kosztami.
 • Wdrożenie RODO – uporządkowanie i uruchomienie procesu administracji danymi osobowymi, zgodnie z dobrymi praktykami.
 • Wybór systemów IT – analiza wymagań, postępowanie ofertowe, wybór rozwiązania, negocjacje.
 • Przebudowa procesów biznesowych – związana ze strategią firmy, przejęciem, podziałem, zmianami technologicznymi, itp.

polityki, procedury, dobre praktyki

 • Personal Data Protection (PDP) – ochrona danych osobowych, prywatnych i publicznych, podstawowy zakres realizowany we współpracy z kancelariami prawniczymi i firmami doradczymi, z uwzględnieniem wymagań GDPR/RODO,
 • Change Management Policy (CMP) – zasady zarządzania zmianą w organizacji i procesach, z uwzględnieniem wymagań GDPR/RODO: Privacy by design, Privacy by default;  
 • Patch Management Policy (PMP) – polityka dotycząca wszelkiego rodzaju aktualizacji procesów, informacji i dokumentacji;
 • Incident Response Plan (IRP) – plan reakcji na incydenty, obszerny dokument, uwzględniający wymagania instytucji finansowej,
 • Disaster Recovery Plan (DRP) – plan przywracania dostępności usług w procesach, w tym zarządczych, obsłudze kontrahentów i kadry oraz informatycznych,
 • Business Continuity Planning (BCP) – plan systemowego zarządzania ciągłością działania procesów biznesowych i technologicznych, 
 • Information Security Policy (ISP) – przegląd Polityki Bezpieczeństwa Informacji w procesach, weryfikacja kompletności, połączenie jej z analizą ryzyka w procesach i procedurach, również pod kątem GDPR/RODO;
 • Data Subject Request Procedure (DSR) – procedura realizacji praw Podmiotów danych (GDPR/RODO) – opisująca sposób realizacji żądań podmiotów danych;
 • Dostosowanie procesów do wymagań KNF w zakresie przetwarzania danych osobowych i informacji poufnych;
 • Analiza sposobu realizacji praw podmiotów danych (opisanych w DSR) – sprawdzamy i przygotowujemy raporty o tym w jaki sposób firma realizuje te prawa (organizacyjnie i np. w IT) oraz projektujmy jak powinna to robić (User experience);
 • Audyt ankietowy zgodności z GDPR/RODO (compliance) – audyt na podstawie ankiety z przyporządkowaniem dowodów dla każdego wymogu prawnego – w interpretacji przepisów wspiera nas renomowana kancelaria prawnicza.
 • Management of Risk (M_o_R) – wdrożenie zarządzania ryzykiem połączone opcjonalnie z organiacją działów audytu wewnętrznego (compliance), 
 • ISO 27001 – wdrożenie rekomendacji i dobrych praktyk ISO.
 • etc…
TOP